క్రైమ్ కథలు

అచ్చిరాని అతితెలివి

అచ్చిరాని అతితెలివి

This is a crime story by Thirumalasri. తనను ఎవరైనా చూస్తున్నారేమోనని పరిసరాలను జాగ్రత్తగా...

మిస్సింగ్ షూస్

మిస్సింగ్ షూస్

This is a crime story by Thirumalasri. భర్త మరణవార్తను ఆలకించగానే స్పృహతప్పి పడిపోయిందామె....

కిల్లర్

కిల్లర్

killer is a crime story by Thirumalasri

పెంట్ హౌస్

పెంట్ హౌస్

డెస్క్ టెలిఫోన్ మ్రోగడంతో రిసీవర్ అందుకుని, “ఎస్?” అన్నాడు డిటెక్టివ్ భగీరథ. “డిటెక్టివ్...

ఇంటిదొంగలు

ఇంటిదొంగలు

ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏడుకొండలు, గన్ మేన్ గఫూర్, వ్యాన్ డ్రైవర్ జోసెఫ్ లు మేనేజర్ గున్నారెడ్డి...