రొమాంటిక్ కథలు

మన్మథుడు

మన్మథుడు

A Romantic Story by Pasupuleti Satya Sreenivas. "ఇక చెప్పింది చాల్లే అమ్మాయ్.. నీకు...

మీ టూ

మీ టూ

“సుకుమారమైన పువ్వుకి కూడా తుమ్మెద బరువు కాదు. మీరు మరీ అంత బెదిరించేస్తే అబ్బాయి...

వయస్కాంతం

వయస్కాంతం

’ఇక చాలు, రెండు రోజులేగా గ్యాప్.. తిరిగొచ్చాక ఎరియర్స్‍తో సహా తీసుకుందువు గాని.....

తన మనము తోడైతే

తన మనము తోడైతే

"నీకిప్పుడేం కావాలి" అనునయంగా అడిగాడు స్వరూప్. "నేనింకా కొన్నాళ్లు కన్యగానే ఉండాలి"...