కామెడీ కథలు COMEDY STORIES

మంగళ వాయిద్యాలు

మంగళ వాయిద్యాలు

మంగళవారం. ఉదయం ఎనిమిది గంటలు. ఫోను మ్రోగుతోంది, "హలో సార్ ! నేను గుడివాడ నుంచి గుర్నాధాన్ని....

పద్మనాభం పదవీ త్యాగం

పద్మనాభం పదవీ త్యాగం

పద్మనాభం ఓ మోస్తరు ప్రభుత్వాధికారి. ఒక రోజు పొద్దున్నలేస్తూనే అతడన్న మాటకి చప్పున...