+91 9553678686
జి వి అమరేశ్వరరావు

జి వి అమరేశ్వరరావు

Artist

Master in Business Administration

దాదాపు 50 నవలలు , అనేక కథలు, వ్రాయటం జరిగింది. దాదాపు 15 సినిమాలకు కథలు, సంభాషణలు వ్రాయటం జరిగింది,

ఫోటో ఫీచర్స్, కార్టూన్ స్త్రిప్స్, నిర్వహించటం జరిగింది.

ఆంధ్ర ప్రభ డైలీ పేపర్ లో 1990 వ దశకం లో అనేక పొలిటికల్ కార్టూన్స్ వేయటం జరిగింది.

Address

Plot-165, Ravi Colony, Thirumalagiri, Secunderabad PIN 500015

ఫోన్ నెంబర్

9800919601

Email Address

sahari.contact@gmail.com

Website

http://www.sahari.in