+91 9553678686

చదవండి. బహుమతులు గెలుచుకోండి.


సహరి కథలు 2020 ఉచితంగా చదవండి.

పాఠకులకు పదివేల రూపాయల బహుమానం.ఒక్కొక్కరికీ రు.1000 చొప్పున పదిమందికి బహుమతులు. 
సహరి 2020 సంకలనం కి కథలను ఎంపిక చేసే అవకాశం మీదే. 2020 లో సహరిలో ప్రచురించబడిన 135 కథలలో 10 కథలను ఎంపిక చేసి వాటి పేర్లతో పాటు మీ పేరు, మైల్ ఐడి, ఫోన్ నెంబర్, మాకు మైల్ చేయండి (sahari.letters@gmail.com)
లేదా వాట్సప్ చేయండి (9553678686)

మీ ఎంపిక మాకు 10-07-2021 రాత్రి 12 గంటలలోపు అందాలి.


ఉచితంగా కథలు చదవడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి .


Vol.1   సహరి 2020 కథలు వాల్యూం 1
Vol.2   సహరి 2020 కథలు వాల్యూం 2
Vol.3   సహరి 2020 కథలు వాల్యూం 3
Vol.4   సహరి 2020 కథలు వాల్యూం 4
Vol.5   సహరి 2020 కథలు వాల్యూం 5